Info

Koguduse koosolekud

Jüri 54, Võru

Asume esimesel korrusel. Sissepääs maja tagant!

Jumalateenistused

Pühapäeval Kell 16:00

Kolmapäeval kell 19.00


Seminar “Külv ja lõikus”

Õpetab Pastor Jaanus Ringmäe

Koosolekud toimuvad:

Laupäeval, 18. mail kell 14.00 ja 16.00

Pühapäeval, 19. mail kell 14.00 ja 16.00


Koguduse pangarve

Arveldusarve: EE381010402007134004 – SEB pank – Võru Hosianna Kogudus