Elu koos Jumalaga

Koguduse koosolekud

Jüri 54, Võru

Asume esimesel korrusel. Sissepääs maja tagant!

Jumalateenistused toimuvad

Pühapäeval kell 16:00

Kolmapäeval kell 19.00

 


“Meele uuendamine”

Õpetab Pastor Jaanus Ringmäe

Koosolekud toimuvad:

Laupäeval, 18. jaanuar kell 14.00 ja 16.00

Pühapäeval, 19. jaanuar kell 14.00 ja 16.00


Koguduse pangarve:

Arveldusarve: EE381010402007134004 – SEB pank – Võru Hosianna Kogudus

Pangaarvele võite kanda annetused ja kümnised.