Uus algus

Kes ma olen? Mis on minu elumõte? Mis saab siis kui ma suren? Need küsimused on vaevanud inimesi läbi põlvkondade. Vastuse saab nendele küsimustele, kui mõistame Jumala päästeplaani inimkonna jaoks.

Kes on Jeesus?  Mida Ta on teinud?

Kõik inimesed on pattu teinud ja me ole me lahutatud Jumalast. Ükski inimlik pingutus ei taasta meie suhet Loojaga.  Ainult see, mida Jeesus tegi meie jaoks ristil 2000 aastat tagasi päästab meid. Ta on Jumala Poeg, kes elas maa peal inimesena ja suri ristil süütuna meie pattude pärast ja tõusis üles, et võita inimesed taas Jumalale. Jeesus maksis täiusliku hinna – me võime olla vabad süütundest ja pattudest, mis koormavad meie elusid. Ta võitis surma ja seetõttu on meil koos Temaga igavene elu taevas.

See parim kingitus ja andestus on Sinu oma, kui Sa …

 

PALUD   andeks oma patud

USUD   et Jeesus on lunastanud Sinu patud ristil

PALVETAD   ja tunnista Talle oma patud

VÕTAD VASTU   Jeesus oma ellu

PALU

Ilmutuse raamatus 3:20 Jeesus ütleb: “Siin ma olen! Ma seisan Sinu ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb Minu häält ja avab ukse, siis ma tulen ja söön koos temaga ja tema Minuga”

Mis see tähendab? Jeesus tahab omada SUHET Sinuga. Ta ootab, et Sa võtaksid Ta vastu oma ellu ja südamesse. Kõik, mis sa peaksid tegema on kutsuda Ta oma ellu.

Esimene samm on paluda andestust!

„ Paranda meelt…et sinu patud võiksid saada kustutatud ja värskendusajad Jumalalt võiksid tulla Sinu ellu“
Apostlite teod 3:19

USU

Nüüd, kus Sa oled palunud andestust, siis järgmine samm on uskuda ja usaldada Jumalat, et Ta on Sulle andestanud.
Igavese elu ja andestuse kingitus on meile tasuta. Me ei saa midagi teha selleks, et seda kuidagi ära teenida. See on Tema armuand.

„ Sest armu läbi usus oleme me saanud päästetud – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt – , mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ Efeslaste 2: 8,9

Arm on Jumala vägi mis töötab Sinu läbi. See tähendab, et Jumal pakub Sulle midagi mida Sa iialgi ei saa välja teenida. Ainuke asi mida Sa pead tegema on uskuma, et Jeesus on surnud Sinu pärast.

Kas usud?

PALVETA

Piiblis on tõotus, et kui Sa tõsiselt palud Jumalalt andeks ja usud Jeesusesse, saad Sa kogema täiesti uut elu.

„ Kui Sa tunnistad oma suuga, et Jeesus on sinu Isand ja usud oma südames, et Jumal on ta äratanud üles surnust, siis saad sa päästetud“   Roomlastele 10:9

Pöördu kogu südamest Jeesuse poole, palu andeks oma patud ja täna Teda igavese elu eest.

Palveta nii:
„Jumal, ma tean et olen eksinud Sinu vastu. Palun anna mulle andeks. Puhasta mind palun minu pattudest. Ma usun Jeesust, Sinu Poega, et Ta suri minu eest ja kandis minu patud ristil. Ma usun, et Ta tõusis üles surnuist. Ma alistan oma elu Jeesusele. Aitäh Isa, Sinu kingituse eest.

Aita mul nüüd elada Sinule. Jeesuse nimel.
Aamen.“

Nendel sõnadel ei ole mingit maagilist jõudu, need lihtsalt väljendavad Sinu südant ja see on kõige tähtsam Jumalale.

VÕTA VASTU

Sinu viimane samm on võtta vastu see kingitus ja rõõmustada, et sul on nüüd igavene elu ja sa oled Jumala laps.

„Nendele, kes usuvad Temasse ja Tema nimesse, on Ta andnud õiguse saada Jumala lapseks“  Johannese 1:12

Nüüd, kus sa oled võtnud Jeesuse vastu oma ellu on sul võimalus Temaga suhelda palve läbi. Igal ajal. Igal teemal. Kristlik elu on suhe Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse. Suhe, mis kestab igaviku.

Et saaksid nüüd õppida tundma oma Päästjat, soovitame Sul võtta ühendust meiega, saadame Sulle Sinu piirkonnas oleva koguduse kontaktid.

On tähtis, et saaksid hakata käima koguduses ja õppida koos teiste kristlastega tundma Jumalat, Jeesust ja Püha Vaimu.

Võta meiega palun ühendust alloleva vormi kaudu.