Elu koos Jumalaga

 

Me kõik elame oma igapäevast elu. Mõned meist on rikkamad kui teised, mõned nooremad ja teised vanemad, oleme mehed ja naised. Paljud otsivad oma ellu lahendusi ja elumõtet. Paljude elud on jooksnud ummikusse. Isegi kui väliselt näivad meie asjad korras olevat, on meie sees palju segadust ja tühjust. Maailmas on palju erinevaid lahenduste„pakkujaid“, aga kas see, mida nad pakuvad on kvaliteetne ja peab vastu igaviku proovile. Ei ole vahet, kas oled mees või naine, noor või vana, rikas või vaene, ühel päeval me kõik lahkume sellest maailmast surma läbi ja seisame Jumala kohtujärje ees. Ja siis ei loe enam meie maine positsioon ega varaline kindlustatus, isegi mitte meie head teod. Loeb vaid see, kas meil on Jumalaga südameasjad korras, kas meil on leping Jumalaga.

Arvutimaailmas ma kasutame sõnu nagu kokkujooksmine ja alglaadimine (restart). Mõnikord „hangub“ meie arvuti või hakkab kummaliselt käituma ja tihti aitab siin restart. Ka Jumal pakub meile uut algust. Iga inimene vajab suhet Jumalaga, mis hoiaks korras meie elu ja suhted. Jeesus Kristus ütles, et kui keegi ei sünni uuesti, ei või ta taevariiki pääseda. Jutt ei käi sellest, et peaksime minema ema ihusse ja füüsiliselt uuesti sündima, vaid meie sisemise inimese uussünnist, mis annab meile kindluse Jumala ees kohtupäeval. Piibel ütleb veel, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning et ükskord tuleb surm ja siis kohus. Astudes uude ellu koos Jumalaga – tunnistades Talle, et oleme olnud patused ja vajame seda lunastust, mida Jeesus ristil meie eest tegi – annab Ta meile uue alguse.

Teatud asjades alustame otsekui uuelt valgelt lehelt. Kõik ei pruugi meil alati korda minna ja pole garantiid, et me uuesti ei patustaks, kuid kuna meil on leping Jumalaga, ei hülga Ta meid üksikute eksimuste pärast, vaid andestab meile jätkuvalt nagu meiegi oma lastele andestame nende apsakad ja üleastumised.

Sa võid ise täna otsustada oma igaviku saatuse. Sa või hüüda Jumala poole ja Ta annab sulle igavese elu. Ta annab sulle rahu südamesse ja õnnistab sind erineval moel. Kui sa tahad oma elu muuta, siis palveta allgjärnevat. Küsimus ei ole kas sa loed sõnasõnalt selle palve, vaid esmatähtis on, et sa kogu südamest seda paluksid:

Kallis taevane Isa, ma tulen Su ette Jeesuse nimel. Sinu Sõna ütleb: “… KES MINU JUURDE TULEB SEDA MA EI LÜKKA VÄLJA” (Johannese 6:37). Nii tean ma, et Sa ei lükka mind välja, vaid võtad mu vastu ja ma tänan Sind selle eest.
Sa ütled oma Sõnas: “SEST KUI SA OMA SUUGA TUNNISTAD, ET JEESUS ON ISAND, JA OMA SÜDAMES USUD, ET JUMAL ON TEMA SURNUST ÜLES ÄRATANUD, SIIS SA SAAD ÕNDSAKS. SEST IGAÜKS, KES HÜÜAB APPI ISANDA NIME, PÄÄSTETAKSE” (Rooma 10:9, 13). Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ma usun, et Ta äratati üles surnuist minu õigeksaamise pärast.
Ma hüüan Tema – Jeesuse – nime appi ja ma tean, et Sa päästad mind praegu, Isa.
Sinu Sõna ütleb: “SEST SÜDAMEGA USUTAKSE ÕIGUSEKS, ENT SUUGA TUNNISTATAKSE ÕNDSUSEKS (PÄÄSTEKS)” (Roomlastele 10.10) Ma usun oma südamega ja tunnistan praegu oma suuga, et Jeesus on mu Isand.

Sellepärast olen ma päästetud!
Tänu sulle Isa