Elu koos Jumalaga

Elu Jumalaga

Meil kõigil on oma pereliikmed, oma tuttavad, sõbrad, töökaaslased ja me suhtleme nendega. Meie soov on, et need suhted oleksid vastastikku meeldivad, sõbralikud.

Aga ikka tuleb ette arusaamatusi, üksteise mittemõistmist, solvumisi, vihastumisi. Keegi sõimab meid, halvustab, kritiseerib või isegi laimab meid. Meie lihalik mõtteviis on “tagasi teha”, vastu sõimata, vastu solvata, teha n.ö. “kannapööre” ja inimesest eemale astuda. Olen ka ise selliselt käitunud. Aga elu koos Jumalaga, Tema imeline töö minu sees, on aidanud mul sellistes olukordades valida Jumala moodi tee.

Ef. 4:26 “Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile!”

Luk. 6:27 “Aga teile, kes kuulete, ütlen ma: armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, paluge nende eest, kes teid siunavad!”

Ro. 12:17 “Ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga!”….

Ro. 12:21 “Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga!”

Võime mõelda ja ütelda: “Aga see inimene käitus minuga halvasti!” Ja võibki nii olla. Meie peame tegelema sellega, mis toimub meie südames.

Ärgem ka venitagem andeksandmisega, me peame konflikti kiiremas korras, koheselt korda seadma. Meie südame hoiak on väga tähtis. Halb (vihane, kibestunud, solvunud jne.) hoiak on hävitav meile enestele. See on nagu mürk mis hävitab meid seestpoolt!

Ärgem kandkem seda solvumiste taaka endaga kaasas, neid meeles pidades, nende üle pidevalt juureldes, neist jätkuvalt rääkides.

Ro 12:21 “Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga!”

Õp. 4:23 “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub (voolab välja) elu.

OTSUSTAN: Inimesele, kes mulle haiget on teinud, andeks anda, talle head teha, tema eest palvetada, teda õnnistada. Alistun oma südamele, õpin jätkuvalt andeks andma, sest andestamisvõime on minule Jumala poolt antud.

Andkem andeks üksteisele, nagu Jumal on meile andeks andnud.

Oled sa märganud, et see, mida sa välja ütled, see sinu elus ka juhtub!

Mulle meenub lugu ühe mu hea tuttavaga, kellega ma aegajalt kokku juhtusin ja teatud aja jooksul tema elus asjad muutusid. Alguses halvemaks, siis veel halvemaks ja lõpuks paremaks. Kui me kokku saime, siis ta alati rääkis väga negatiivselt oma elust. Paar korda ma lihtsalt kuulasin teda, kuni lõpuks mõtlesin, et pean ikka tähelepanu sellele pöörama. Kas teate ta ise ei olnud seda märganudki kui palju ta halvasti oma elust ja enda kohta räägib.

Ka piibelt ütleb väga selgelt: Õpetusõnad 18:21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja!. Järelikult on meie sõnadel väga suur mõju!

Ma julgustasin oma tuttavat enda sõnu muutma. Täna on tema elu muutunud täielikult ja need esimesed muutused olid näha väga ruttu!

Kas sa oled sellele mõelnud, kui palju ja mida sa räägib? Oled sa mõelnud, et meie keel on küll väikene, aga ta toimib meie elus nagu laeva tüür, millega saab laeva suunda keerata! Tüür on ise küll pisikene, aga tema tööülesanne on oluline ja suur. Kui palju meie suusõnad tegelikult mõjutavad meie elu? See on väga oluline!

Selle aluseks ei ole eneseabi raamatud, vaid piibel Jumala sõnaga, mis ütleb, et peame oma keelt kontrollima. Jakoobuse 3:5 Nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa!

Kui keegi meid pahandab ja me tahame öelda halvasti, siis enne, kui seda teeme oleks tark peatuda. Sest kõik see halb mida ütleme, tuleb meie enda ellu.

Kui inimene on haige, siis kuulake kui palju ta oma haigusest räägib! Kui on rasked olukorrad, kas me siis kirume nende keskel või otsime ülesse selle hea mis selles on!

Me saame palju ära teha oma suusõnadega ja sellel on suur jõud!

Kui sa veel ei usu, siis proovi seda oma elus ja sa hakkad häid muutusi nägema. Kui halb sõna tuleb keele peale, siis võta see kinni, enne kui see suust lendu saab! Proovi ja vaata mis juhtub! Ma luban sulle, et su elu hakkab muutuma! Jumal on andnud meile tarkuse olla oma suu valvur ja seda peame me võtma väga tõsiselt! Lase oma elul muutuda!

Õpetusõnad 21:23 Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest!

 

Me kõik elame oma igapäevast elu. Mõned meist on rikkamad kui teised, mõned nooremad ja teised vanemad, oleme mehed ja naised. Paljud otsivad oma ellu lahendusi ja elumõtet. Paljude elud on jooksnud ummikusse. Isegi kui väliselt näivad meie asjad korras olevat, on meie sees palju segadust ja tühjust. Maailmas on palju erinevaid lahenduste„pakkujaid“, aga kas see, mida nad pakuvad on kvaliteetne ja peab vastu igaviku proovile. Ei ole vahet, kas oled mees või naine, noor või vana, rikas või vaene, ühel päeval me kõik lahkume sellest maailmast surma läbi ja seisame Jumala kohtujärje ees. Ja siis ei loe enam meie maine positsioon ega varaline kindlustatus, isegi mitte meie head teod. Loeb vaid see, kas meil on Jumalaga südameasjad korras, kas meil on leping Jumalaga.

Arvutimaailmas ma kasutame sõnu nagu kokkujooksmine ja alglaadimine (restart). Mõnikord „hangub“ meie arvuti või hakkab kummaliselt käituma ja tihti aitab siin restart. Ka Jumal pakub meile uut algust. Iga inimene vajab suhet Jumalaga, mis hoiaks korras meie elu ja suhted. Jeesus Kristus ütles, et kui keegi ei sünni uuesti, ei või ta taevariiki pääseda. Jutt ei käi sellest, et peaksime minema ema ihusse ja füüsiliselt uuesti sündima, vaid meie sisemise inimese uussünnist, mis annab meile kindluse Jumala ees kohtupäeval. Piibel ütleb veel, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning et ükskord tuleb surm ja siis kohus. Astudes uude ellu koos Jumalaga – tunnistades Talle, et oleme olnud patused ja vajame seda lunastust, mida Jeesus ristil meie eest tegi – annab Ta meile uue alguse.

Teatud asjades alustame otsekui uuelt valgelt lehelt. Kõik ei pruugi meil alati korda minna ja pole garantiid, et me uuesti ei patustaks, kuid kuna meil on leping Jumalaga, ei hülga Ta meid üksikute eksimuste pärast, vaid andestab meile jätkuvalt nagu meiegi oma lastele andestame nende apsakad ja üleastumised.

Sa võid ise täna otsustada oma igaviku saatuse. Sa või hüüda Jumala poole ja Ta annab sulle igavese elu. Ta annab sulle rahu südamesse ja õnnistab sind erineval moel. Kui sa tahad oma elu muuta, siis palveta allgjärnevat. Küsimus ei ole kas sa loed sõnasõnalt selle palve, vaid esmatähtis on, et sa kogu südamest seda paluksid:

Kallis taevane Isa, ma tulen Su ette Jeesuse nimel. Sinu Sõna ütleb: “… KES MINU JUURDE TULEB SEDA MA EI LÜKKA VÄLJA” (Johannese 6:37). Nii tean ma, et Sa ei lükka mind välja, vaid võtad mu vastu ja ma tänan Sind selle eest.
Sa ütled oma Sõnas: “SEST KUI SA OMA SUUGA TUNNISTAD, ET JEESUS ON ISAND, JA OMA SÜDAMES USUD, ET JUMAL ON TEMA SURNUST ÜLES ÄRATANUD, SIIS SA SAAD ÕNDSAKS. SEST IGAÜKS, KES HÜÜAB APPI ISANDA NIME, PÄÄSTETAKSE” (Rooma 10:9, 13). Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ma usun, et Ta äratati üles surnuist minu õigeksaamise pärast.
Ma hüüan Tema – Jeesuse – nime appi ja ma tean, et Sa päästad mind praegu, Isa.
Sinu Sõna ütleb: “SEST SÜDAMEGA USUTAKSE ÕIGUSEKS, ENT SUUGA TUNNISTATAKSE ÕNDSUSEKS (PÄÄSTEKS)” (Roomlastele 10.10) Ma usun oma südamega ja tunnistan praegu oma suuga, et Jeesus on mu Isand.

Sellepärast olen ma päästetud!
Tänu sulle Isa

Inimesed mõtlevad tihti, et Jumalat uskuda on raske. Nad arvavad, et seda suudavad ainult erilised inimesed. Aga tegelikult oleme kõik võimelised uskuma.
Me ju usume, mida naaber räägib või õpetaja koolis või mida ajakirjanik kirjutab. Võime uskuda on meile juba sünnist antud, sest lastena oleme väga „usklikud“ oma vanemate suhtes.
Mida usaldusväärsem on keegi meile, seda rohkem me saame teda – tema juttu – uskuda.

Ka Jumalat saame julgesti usaldada, sest Tema ei valeta kunagi. See oleks Tema loomuse vastane. Iga asi, mida Ta oma sõnas – Piiblis – on meile öelnud , on tõde ja Ta teeb seda, mida on tõotanud.
Piibel defineeefib usku kirjas heebrealastele 11:1 – Usk on kindel usaldus selle vastu, mida me ootame ja kindel veendumus asjades, mida veel ei näe. 
Seega on usk usaldus ja veendumus.

Mõni inimene ei pea oma sõna ja ta pole usaldusväärne. Teine jälle on sõnapidaja ja me saame tema sõnadele toetuda. Olgu inimestega kuidas on, aga Jumalat saame alati usaldada, et Ta peab oma sõna.
Teine osa uskumises on veendumus selles, mida veel näha pole. Iga asi ei juhtu sekundi või minuti pealt ning meil peab olema kannatlikkust, et oodata.

Kunagi GSM mobiiltelefonide algusaegadel üks Taani pastor lubas mulle saata täiesti uue telefoni. Ootasin nädala, siis teise, aga mobiili polnud veel kusagil näha. Olin sõprade ees „uhkustanud“, et mul on uus mobla.
Olin juba täiesti loobumas ja arvasin, et ju siis ei saanud Taanist seda saata või ei pidanud see taanlane oma sõna, kui tuli postkasti teade, et mulle oli postkontoris pakk. Järgi minnes oli seal muidugi uus mobiiltelefon. Jumal näitas mulle selle läbi, et kui juba inimene lubas midagi ja tegigi seda, siis palju enam Tema. Aga nii nagu selle telefoni puhul, tuleb meil ka Jumala tõotusi mõnikord kauem oodata ja mitte kaotada oma usku. Nagu see taanlanegi, saadab Jumalgi meile paki teele, aga sõltuvalt olukorrast läheb rohkem või vähem aega, et saadetu meieni jõuaks.
Teine asi, mida Jumal mulle selle loo kaudu õpetas, oli see, et saame uskuda, mida lubati või tõotati. Taani pastor ei lubanud mulle luksautot või uut maja. Ta lubas, mida tal oli. Ka Jumalat uskudes peame leidma, mida Ta oma Sõnas on meile lubanud anda. Kui me himustame midagi muud, siis ei tasu meil seda Tema käest paluda ega uskuda.
Lähedasi on meil lihtne usaldada – uskuda nende juttu. Selleks, et Jumalat oleks lihtsam uskuda, tuleb saada Temaga lähedaseks.
Mida rohkem me Teda tunneme, seda suurema julgusega ja kindlama veendumusega me Teda usume.