Võru Hosianna Kogudus

Elu koos Jumalaga

Koosolekud

Koguduse koosolekud 2022
2021 koosolekud
2020 koosolekud
2019 koosolekud

Seminarid