Võru Hosianna Kogudus

Elu koos Jumalaga

Kogudus

Esmalt tahame me öelda, et Sa oled alati oodatud meie koguduse koosolekutele! Kui sa otsid kodukogudust, siis siin on kindlasti sobiv koht sinu jaoks.

SIIN SAAD SA TUGEVAKS

Meie koguduse üks põhilisi eemärke on treenida inimesi Jumala Sõna ja Püha Vaimu töö läbi, et nad saaksid tugevateks kristlasteks. Me tahame, et kõik kristlased muutuksid iga päevaga rohkem ja rohkem Kristuse sarnaseks. Meie igatsuseks on, et igaüks koguduses oleks võimeline tegema Jeesuse tegusid – et meie teod ja sõnad oleksid kõik täpselt samasugused nagu olid ja on Jeesuse teod ja sõnad.

SIIN ÕPID SA VÄLJA JAGAMA SEDA, MIDA SA OLED ISE JUMALALT SAANUD

Me õpetame ja treenime inimesi, et nad hakkaksid Jeesuse jälgedes käima ja jagama välja seda, mida Jumal neile on andnud. Meid on õnnistatud, et olla ise õnnistuseks. Igaüks koguduses on kutsutud tegutsema Jumala riigis, et Jumala riik võiks edeneda ja kõik võiksid saada tugevaks seespidise inimese poolest. Meie eemärgiks on rakendada igaüks tööse, millesse tema on kutsutud, et ta võiks ellu viia Jumala plaani meie koguduse jaoks.

SIIN ÕPID SA ÜLISTAMA JUMALAT

Peaeesmärgiks, miks me kokku saame on suunata oma tähelepanu Jumalale, anda Temale oma austus ja ülistus ning ka võtta Temalt vastu õnnistusi. Iga selline sündmus on eriline aeg selleks, et saada värskendatud ja julgustatud. Me usume, et see on see, mida sa koged, kui tuled meie kogudusse. Me usume, et näeme Sind üsna varsti..