Võru Hosianna Kogudus

Elu koos Jumalaga

Uus algus

Kes ma olen? Mis on minu elumõte? Mis saab siis kui ma suren? Need küsimused on vaevanud inimesi läbi põlvkondade. Vastuse saab nendele küsimustele, kui mõistame Jumala päästeplaani inimkonna jaoks.

Kes on Jeesus?  Mida Ta on teinud?

Kõik inimesed on pattu teinud ja me ole me lahutatud Jumalast. Ükski inimlik pingutus ei taasta meie suhet Loojaga.  Ainult see, mida Jeesus tegi meie jaoks ristil 2000 aastat tagasi päästab meid. Ta on Jumala Poeg, kes elas maa peal inimesena ja suri ristil süütuna meie pattude pärast ja tõusis üles, et võita inimesed taas Jumalale. Jeesus maksis täiusliku hinna - me võime olla vabad süütundest ja pattudest, mis koormavad meie elusid. Ta võitis surma ja seetõttu on meil koos Temaga igavene elu taevas.

"NIISIIS: KUI KEEGI ON KRISTUSES, SIIS TA ON UUS LOODU [LOOMING]; VANA ON MÖDUNUD, VAATA, UUS ON TEKKINUD!" (2Korintose 5:17)

See parim kingitus ja andestus on Sinu oma, kui Sa ...

TUNNUSTA,   et oled patune, kadunud, ilma Jumalata ja ilma lootuseta (Rom3:23)

MÖÖNA,   et Jeesus Kristus suri ristil, et päästa sind oma kalli vere läbi patust

TULE JUMALA JUURDE,
   pöördudes ära patust ning tunnistades Jeesuse oma Isandaks.

USUD OMA SÜDAMES JA TUNNISTAD OMA SUUGA,   et Jumal andis sulle su patud andeks ja et sa oled uuesti sündinud.

PALVETA
Piiblis on tõotus, et kui Sa tõsiselt palud Jumalalt andeks ja usud Jeesusesse, saad Sa kogema täiesti uut elu.

Palveta nii:
Kallis taevane Isa, ma tulen Su ette Jeesuse nimel. Sinu Sõna ütleb: "... KES MINU JUURDE TULEB SEDA MA EI LÜKKA VÄLJA" (Johannese 6:37). Nii tean ma, et Sa ei lükka mind välja, vaid võtad mu vastu ja ma tänan Sind selle eest.
Sa ütled oma Sõnas: "SEST KUI SA OMA SUUGA TUNNISTAD, ET JEESUS ON ISAND, JA OMA SÜDAMES USUD, ET JUMAL ON TEMA SURNUST ÜLES ÄRATANUD, SIIS SA SAAD ÕNDSAKS. SEST IGAÜKS, KES HÜÜAB APPI ISANDA NIME, PÄÄSTETAKSE" (Rooma 10:9, 13). Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ma usun, et Ta äratati üles surnuist minu õigeksaamise pärast.
Ma hüüan Tema - Jeesuse - nime appi ja ma tean, et Sa päästad mind praegu, Isa.
Sinu Sõna ütleb: "SEST SÜDAMEGA USUTAKSE ÕIGUSEKS, ENT SUUGA TUNNISTATAKSE ÕNDSUSEKS (PÄÄSTEKS)" (Roomlastele 10.10) Ma usun oma südamega ja tunnistan praegu oma suuga, et Jeesus on mu Isand.
Sellepärast olen ma päästetud!
Tänu sulle Isa

Need sõnad väljendavad Sinu südant ja see on kõige tähtsam Jumalale.

Ilmutuse raamatus 3:20 Jeesus ütleb: "Siin ma olen! Ma seisan Sinu ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb Minu häält ja avab ukse, siis ma tulen ja söön koos temaga ja tema Minuga"

Mis see tähendab? Jeesus tahab omada SUHET Sinuga. Ta ootab, et Sa võtaksid Ta vastu oma ellu ja südamesse. Kõik, mis sa peaksid tegema on kutsuda Ta oma ellu.USUIgavese elu ja andestuse kingitus on meile tasuta. Me ei saa midagi teha selleks, et seda kuidagi ära teenida. See on Tema armuand.„ Sest armu läbi usus oleme me saanud päästetud – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt - , mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ Efeslaste 2: 8,9Arm on Jumala vägi mis töötab Sinu läbi. See tähendab, et Jumal pakub Sulle midagi mida Sa iialgi ei saa välja teenida. Ainuke asi mida Sa pead tegema on uskuma, et Jeesus on surnud Sinu pärast.

VÕTA VASTU
Sinu viimane samm on võtta vastu see kingitus ja rõõmustada, et sul on nüüd igavene elu ja sa oled Jumala laps.„Nendele, kes usuvad Temasse ja Tema nimesse, on Ta andnud õiguse saada Jumala lapseks“  Johannese 1:12

Nüüd, kus sa oled võtnud Jeesuse vastu oma ellu on sul võimalus Temaga suhelda palve läbi. Igal ajal. Igal teemal. Kristlik elu on suhe Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse. Suhe, mis kestab igaviku.
Et saaksid nüüd õppida tundma oma Päästjat, soovitame Sul võtta ühendust meiega, saadame Sulle Sinu piirkonnas oleva koguduse kontaktid.
On tähtis, et saaksid hakata käima koguduses ja õppida koos teiste kristlastega tundma Jumalat, Jeesust ja Püha Vaimu.

Võta meiega palun ühendust.